Wij zijn de OSA.

OSA staat voor Ondernemen – Samenwerken – Activeren!

OSA heeft haar sporen binnen de sociale sector ruimschoots verdiend door haar jarenlange ervaring op het gebied van Participatie en als partner binnen vele projecten. Actuele maatschappelijke uitdagingen in het sociale domein & onderwijs vragen nu om een nieuwe aanpak. OSA heeft op basis van deze ontwikkelingen en de daaruit voortkomende behoeften haar werkdomein verschoven naar Ontwikkelen & Leren van de sociaal professional.

Wij zijn een team van trainers die medewerkers ondersteunen bij hun individuele professionele ontwikkeling. Onze drijfveer is werken met mensen die zorg hebben voor maatschappelijk ontwikkeling en hen te helpen deze ontwikkeling door te zetten door middel van het versterken van kennis en vaardigheden.

Met een mix van sociale-, sport-, prestatie- en positieve psychologie helpen onze trainers sociale professionals en organisaties floreren. In de trainingen streeft OSA naar individueel leiderschap en sociale steun. Dit staat gelijk aan duidelijke feedback en het vertrouwen geven aan deelnemers. Hiermee wordt gewerkt aan een optimaal leerproces, worden werk gerelateerde competenties versterkt en wordt toegewerkt naar het vergroten van de eigen autonomie. Daarbij garandeert OSA kwaliteit, diepgang en eigenheid.

Daarbij hebben we een pragmatische aanpak en bieden wij maatwerk. Wij luisteren naar de vraag van de organisatie en medewerkers en ontwikkelen een passend aanbod dat aansluit op de behoeften. Resultaat is een sterke sociale professional en daarmee een sterke sociale organisatie!