Van kansen naar oplossingen voor sociale professionals.

Prinsjesdag is geweest. De Rijksbegroting voor 2016 is bekend. Nu weten we de speerpunten voor het komende jaar. Dus….., waar liggen de kansen voor ondernemende sociale professionals en wijkteams en hoe pak je die kansen dan op?

In mijn trainingen met sociale professionals hoor ik steeds vaker positieve geluiden over hun werk. Ze lijken meer ruimte te hebben om na te denken over wat ze willen en om naar de toekomst te kijken. Een mooie kans is koppelingen maken tussen de toekomstplannen voor de sociale sector en de rol die je erin zou kunnen spelen. Je neemt daarmee initiatief voor creatief ondernemerschap, maakt jezelf onmisbaar voor je organisatie en reageert daadkrachtig op ontwikkelingen. Dat betekent wél dat je goed moet weten welke speerpunten er zijn voor 2016!

Met het komende EU-voorzitterschap wordt armoedebestrijding een belangrijk onderwerp voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Concreet komt er 100 miljoen euro vrij. Een ander belangrijk thema is de ondersteuning van mantelzorgers. Om mantelzorg vol te kunnen houden biedt iedere gemeente verlichting. Hier zouden sociale wijkteams slim op in kunnen spelen. Ook is het voorkomen van radicalisering een belangrijk aandachtspunt.

Ja, allemaal mooi en aardig hoor ik je al denken. Maar, hoe geef ik hier dan invulling aan? Daar gaat deze blog toch over? Ja, daar gaat het nu over! Als je het goed aanpakt dan kan je optimaal inspelen op bovengenoemde thema’s. Hieronder staan vijf tips om hiermee aan de slag te gaan.

Tip 1.    Zorg voor een duidelijke doelstelling

Wat ga je veranderen met jouw voorstel? Wat wil je met je voorstel precies bereiken? Welk probleem los jij hiermee op? Waaraan zal je merken dat je de opdracht hebt afgerond?

Tip 2.    Koppel dit aan de belangrijkste belanghebbenden

Denk aan de burger, aan je organisatie, je leidinggevende en aan je opdrachtgever (de gemeente?).

Tip 3.    Geef aan in welke behoefte je voorstel voorziet?

Waarom is het inzetten van je voorstel noodzakelijk? Worden mantelzorgers ontlast? Wordt de buurt er beter van? Bevordert het de gezondheid?

Tip 4.    Wat is je motivatie voor deze doelstelling?

Waarom werk jij mee aan dit doel? Welke beweegredenen heb je? Wat enthousiasmeert je om hieraan te werken?

Tip 5.    Ga open in gesprek met alle betrokkenen

Ga na hoe het voor de betrokken zit. Hoe kijkt de burger ernaar? Wat zegt je leidinggevende hierover? Hoe kijkt je opdrachtgever (gemeente) hiernaar? Sluiten hun behoeften aan bij jouw behoefte? Wat is hun motivatie? Gebruik de kunst van het vragen stellen en leg vervolgens verbindingen!

Kan je antwoord geven op deze vragen, dan maak je succesvolle stappen in het sociale ondernemerschap. Je neemt initiatief en bedenkt oplossingen voor de toekomst. Ik kan me geen prettigere werknemer, collega of samenwerkingspartner voorstellen!

Loop je vast in dit proces of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

René Glastra van Loon – Adviseur, trainer, coach

r.glastravanloon@osa-amsterdam.nl

 

020 - 412 50 10 of 06 - 47 49 29 75

www.osa-amsterdam.nl