Vrouw korenveld

Vijf Manieren tot een Hoger Welzijn

Met een vergrijzende bevolking en steeds duurder wordende zorg, is het van belang dat creatieve oplossingen worden bedacht zodat de sociale zekerheid van de burgers bewaard blijft. Zorg en gezondheid moeten betaalbaar en bereikbaar blijven, ook voor kwetsbare burgers. Een succesvol en impactvolle aanpak volgt de ‘Vijf Manieren tot een Hoger Welzijn’.

De Vijf Manier tot een Hoger Welzijn is een verzameling van op onderzoek gebaseerde boodschappen, met de intentie de mentale gezondheid en welzijn van de gehele bevolking te verbeteren. Ze zijn ontwikkeld door denktanks van de Britse overheid en spelen een belangrijke rol in het beleid van nationale en lokale organisaties.

Met name sociale organisaties pakken deze ‘Vijf Manieren’ in de praktijk op. Impact en succes bij de burgers blijken vooral te zitten in het effectief motiveren van individuen zodat zij veranderingen aanbrengen in hun persoonlijke wensen en behoeftes. Projecten variëren van het opzetten van een ‘fun-festival’ tot het schrijven van een lied waar iedere straat uit de wijk in bijdraagt. Van een ‘vrijwilligersmuur’ die mensen helpt realiseren welke kwaliteiten zij en de mensen om hen heen in zich hebben tot het organiseren van een straat barbecue.

De ‘Vijf Manieren tot een Hoger Welzijn’ die de denktanks adviseren zijn:

1.     Verbind

Met mensen om je heen. Met familie, vrienden, collega’s en buren. Zie deze mensen als belangrijke steunpilaren van je leven en investeer tijd om ze te ontwikkelen. Doordat je deze verbindingen opbouwt zal je jouw leven iedere dag verrijken en ondersteunen.

2.     Wees actief

Ga lopen of rennen. Ga naar buiten, fiets, werk in de tuin, dans. Bewegen doet je goed voelen. Het belangrijkste is een fysieke activiteit te kiezen die je leuk vindt en die past bij jouw mobiliteit en fitheid.

3.     Leef bewust

Wees nieuwsgierig. Zoek het mooie, neem kennis van het ongewone en merk de seizoenverschillen. Koester het moment, als je naar werk loopt, je lunch eet of met vrienden spreekt. Weest bewust van de wereld om je heen en wat je voelt. Hierop reflecteren zal je vervolgens helpen datgene te waarderen wat jij belangrijk vindt.

4.     Blijf leren

Probeer iets nieuws. Herontdek een oude interesse. Geef je op voor die cursus. Neem een andere verantwoordelijkheid op werk. Repareer je fiets, leer een instrument bespelen of je favoriete gerecht te koken. Stel iets uitdagends ten doel dat plezier oplevert als je het behaalt. Het leren van nieuwe dingen zal je meer vertrouwen en plezier geven.

5.     Geef

Doe iets aardigs voor een vriend of zelfs een onbekende. Bedank iemand. Lach. Doneer je tijd. Kijk buiten jezelf en naar binnen. Jezelf zien en je eigen geluk, verbonden met de gemeenschap kan ontzettend belonend werken en verbinding creëren met je omgeving.

Het wetenschappelijk onderzoek dat leidde tot bovenstaande boodschap kan mensen helpen bij hun mentale gesteldheid en algehele welzijn. Ze verschilt van traditionele maatschappelijke gezondheidsboodschappen met een negatieve focus (burgers vertellen wat ze niet moeten doen) en ondersteunen het argument dat mentale gezondheid gedeeltelijk bepaalt wordt door factoren waar individuen enige invloed hebben.