Medewerkers en hun kwaliteiten

Bij grote sociale instellingen zie en hoor ik nog vaak dat professionals moeite hebben met het uitvoeren van Welzijn nieuwe Stijl. “Ze zitten veel in de weerstand, zijn weinig proactief en/of vinden het moeilijk hun rol te bepalen binnen zelforganisatie”. Als manager kan je hierop invloed uitoefenen.   

Sociale professionals geven mij namelijk veelal aan van hun vak te houden. Zij willen zich ontwikkelen binnen hun interessegebied en bouwen op de kracht en passie die zij in zich hebben. Zij willen zingeving en doen waar zij energie van krijgen. Tegelijkertijd zien zij dit niet terug in de competentieprofielen en voelen zich veelal verloren. Dit vraagt een nieuwe visie: competentieprofielen zijn uiteraard nodig, maar krachtenanalyses en onderzoek naar wensen van sociale professionals net zo. Een combinatie kan een win-win zijn, zowel voor organisaties in de zorg en welzijnssector als voor hun werknemers.

De topsport werkt hier al jaren mee. Door vooral op ‘krachten’ te coachen in plaats van op ‘zwaktes’ (voer nou maar gewoon je taken uit), worden vaak bijzondere resultaten bereikt. Binnen bedrijven en organisaties wordt deze visie slechts door enkelen aangedurfd en toegepast. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tussen de 60 en 80% van de werknemers, niet betrokken zijn bij hun organisatie. Worden vragen als ‘Waar ben je het meest trots op van jezelf?’‘Waar krijg jij nou echt energie van?’ en ‘Wat brengt het beste in je naar boven?’ wel genoeg gesteld? Het lijkt mij hoog tijd dat bestuurders en managers aansluiten bij persoonlijke krachten en wensen van hun werknemers. Het is in deze tijd een must. En de voordelen?

Bovenstaande vragen en antwoorden zijn belangrijke onderdelen in onze trainingen.

Ik doe tot slot graag een gedachtenexperiment met u. Kijkt u naar het volgende fragment van Ric Elias (een overlevende van de vliegtuigcrash in de Hudson River (NY)) en denk na over de vragen die hij u stelt: http://www.ted.com/talks/ric_elias?language=nl

René Glastra van Loon – Adviseur, trainer, coach