Netwerken Versterken en Verbinden

 

Voor wie is de training?

Van de sociale professional wordt verwacht dat ze zelfstandiger en onafhankelijker werken. In zekere zin betekent dit ook dat ze bepaalde taken van hun managers moeten overnemen zoals bijvoorbeeld profileren en netwerken. Heeft je als professional moeite met een kort en bondige kennismaking? Vind je het belangrijk aan te sluiten bij samenwerkingspartners zoals de gemeente terwijl je dicht bij je kern blijft? Wil je nieuwe kansen kunnen creëren? Zou je meer als ambassadeur van je organisatie willen optreden? Dan is deze training iets voor jou!


Waar gaat de training over?

Met de tweedaagse training Netwerken Versterken en Verbinden word je een goede ambassadeur voor je werk en je organisatie. Je kunt vertellen waar jij en je organisatie voor staan, in verschillende situaties richting verschillende partijen. Als je dit doet vanuit je eigen motivatie en je weet wat het effect hiervan is, wordt het alleen maar leuker en gemakkelijker om jou en de organisatie te vertegenwoordigen. Je krijgt antwoord op vragen als:

 

Thema’s die aan bod komen in de training:


Resultaat

Na de training ben je je beter bewust van de verschillende situaties waarin je met verschillende belanghebbenden te maken kunt krijgen. Je stemt je verhaal af – met behoud van je eigenheid - op de toehoorder en je weet hoe je nieuwe kansen kunt creëren en benutten. Als jij nieuwe kansen ziet en benut, dan betekent dat ontwikkeling, groei en vernieuwing in je werk. En dat zijn toch uiteindelijk de uitgangspunten van het werk dat je doet!

 

Download nu de Brochure NVV

 

Nieuwsgierig naar meer of heeft u vragen over de training op maat maken? Neem dan contact op met OSA via secretariaat@osa-amsterdam.nl of bel met onze account manager V. Straub - Tel: 06-42054844.