OSA - A la Carte

Leren en ontwikkelen in welzijn.

 

Boom groei

 

Iedere welzijnsorganisatie is uniek en kent haar eigen processen. OSA biedt daarom trainingen ‘A la Carte’ aan.

Zodat u uw persoonlijke menu kan samenstellen en de ontwikkeling van uw medewerkers optimaal bevordert.

Wij sluiten aan op uw wensen.

 

Amuse. [1] 


1. Creatief ondernemerschap – Creatieve oefening (voor alle medewerkers samen).

- Inzicht en tips in creatief ondernemerschap in de sociale sector.

 

Voorgerechten (€100,-). [2]


1. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen – Wat wil ik?

 Kunnen verantwoordelijkheid nemen voor hun behoeftes en wensen.

 Weten wat ze willen bereiken en wat dit betekent voor hun werk.

 Begrijpen de achtergrond van zelforganisatie.

 Nemen verantwoordelijkheid voor persoonlijke en professionele doelen.

 

2. Effectief Leiderschap – Hoe doe je dat?

 Kunnen van een afhankelijke positie naar een onafhankelijke komen.

 Kennen de 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

 Begrijpen hoe ze proactief een bijdrage kunnen leveren binnen een veranderende sector.

 Kunnen proactief positie nemen binnen hun functie.

 

3. Feedback als basis van veiligheid in je team.

 Kunnen feedback geven en nemen.

 Kunnen de feedbackregels benoemen, herkennen en beschrijven.

 Kunnen feedbackregels toepassen in moeilijke situaties.

 

 

 

Hoofdgerechten per 2 thema’s (€300,-).


1. Proactief profileren – Organisatie vertegenwoordiging.

 Kunnen zichzelf naar anderen toe profileren.

 Kunnen vertellen waar ze voor staan, wat ze te bieden hebben en wat ze willen.

 Kunnen anderen overtuigen vanuit hun kernwaarden.

 Weten welke communicatie nodig is om tot samenwerking te komen.

 

Kunnen schakelen tussen verschillende belangen en anderen hierin met respect benaderen.

 Inzicht in belang van verschillende partijen en hun motivatie hiervoor.

 Kunnen een stakeholdersanalyse maken.

 

Kunnen tot een win-win situatie komen (= ook basis van samenwerken)

 Weten het effect van de focus op eigen belang en andermans belang.

 Inzicht in eigen voorkeur hierin.

 Kunnen schakelen tussen verschillende invloed stijlen.

 

2. Zelfde taal spreken binnen de groep – Communicatie.

 Kunnen effectief communiceren en handelen binnen het team.

 Kennen de verschillende rollen die nodig zijn om een teamvergadering efficiënt te laten verlopen.

 Kunnen een vergadering structureren.

 Kunnen taken binnen een team verdelen.


Kunnen beslissen en keuzes maken i.p.v. hangen in gesprekken over aannames.

 Kennen het besluitvormingsproces binnen groepen. 

 Kennen 7 manieren van besluitvorming bij groepen. 

 Begrijpen de voor- en nadelen van diverse groepsbeslissingen. 

 

3. Verbeteren samenwerking - Team excellence.

 Kunnen een conflict oplossen.

 Begrijpen de theorie rondom conflictbronnen.

 Herkennen welke manieren van conflictmanagement geschikt zijn.

Kunnen schakelen tussen manieren van conflicthantering en daarin onderhandelen.

 

Kunnen situationele leiderschap inzetten.

Kunnen de 4 verschillende leiderschapsstijlen benoemen, herkennen en beschrijven.

Kunnen de invloed van leiderschap benoemen, herkennen en beschrijven.

Kennen hun persoonlijke voorkeur in leiderschapsstijl.

 

4. Motiverende Gespreksvoering – Persoonlijke professionalisering.

 Kennen de grondbeginselen van Motiverende Gespreksvoering (MGV).

Kennen de uitgangspunten van MGV.

Kunnen de verschillende stadia in het veranderingsproces benoemen, herkennen en beschrijven.

Herkennen uitspraken van de cliënt waaruit blijkt dat hij gemotiveerd is om te veranderen.


Kunnen MGV op basisniveau toepassen.

Kunnen de verschillende technieken van MGV benoemen, herkennen en beschrijven.

Begrijpen de samenhang tussen motivatiestadia en technieken van de hulpverlener (gebaseerd op Prochaska).

Kunnen ambivalentie bij de cliënt gebruiken bij het veranderingsproces.

 

5. Veerkracht en Vitaliteit – Omgaan met werkdruk en stress.

Kunnen succesvol omgaan met veranderende omstandigheden.

Inzicht in eigen vitaliteit m.b.v. 2 wetenschappelijke vragenlijsten (anoniem).

Begrijpen hoe ze fysiek en mentaal goed blijven functioneren als professional.

 

Blijven zich inzetten voor betekenisvolle doelen en blijven positieve emoties ervaren.

Kennis van het model voor Werkprocessen en Energiebronnen.

Kunnen verschillende coping strategieën benoemen, herkennen en beschrijven.


Vrouw denkend

 

Nagerechten (€100,-).


1. Interventiekunde als verdiepingsslag (vervolg op ‘Leiderschap’ en ‘Samenwerking’).

Kennen de de verschillende stappen van interveniëren.

Kunnen het conflictueuze gedrag van de ander inschatten.

Kunnen interveniëren van zacht naar hard.

 

2. Persoonlijke effectiviteit ter bevordering van samenwerking (vervolg op ‘Zelfde taal’, ‘Samenwerking’ of ‘Leiderschap’).

Kennis van eigen communicatie en het effect op de ander.

Kunnen de communicatie van een ander benoemen, herkennen en omschrijven.

Kunnen anderen stimuleren hun communicatie en gedrag te veranderen.

Kunnen gedrag en communicatie aanpassen zodat men zich richt op samenwerking i.p.v. weerstand.

 

3. Motiverende Gespreksvoering+.

Kunnen de betrokkenheid bij veranderingen van de cliënt versterken.

Kunnen de verschillen tussen oplossingsgerichtheid en MGV benoemen, herkennen en beschrijven.

Kunnen adequaat omgaan met ambivalentie.

 

4. Bevlogenheid door zingeving (vervolg op ‘Veerkracht en Vitaliteit’).

Kunnen hun eigen zingeving herkennen, beschrijven en koppelen aan hun werk.

Ervaren hun werk weer als uitdagend en leggen er hun volle ziel en zaligheid in.

Kunnen beter omgaan met plotselinge veranderingen en werkdruk.

 

Aantrekkelijke Kortingen!!

Groepskortingen vanaf inschrijvingen met 3 groepen (dus min 30 aanmeldingen) of investeringen in een uitgebreider menu.

 

Download de brochure OSA - A la Carte nu!

Vrouw met rood lang lint
Nieuwsgierig naar meer of heeft u vragen over de training op maat maken? Neem dan contact op met OSA via secretariaat@osa-amsterdam.nl of bel met onze account manager V. Straub - Tel: 06-42054844.


[1] Amuse is gratis bij bestelling van voor-, hoofd- en nagerecht.

[2] Alle investeringen zijn gebaseerd op prijs per persoon, bij afname van minimaal 10 personen en zijn exclusief btw. Er wordt gefactureerd vanuit Scholten&Partners Amsterdam.